เกมส์วันคุ้มครองโลก 


เกมส์วันคุ้มครองโลก หรือ เกมส์เก็บขยะ แยกขยะ Earth Day เกมส์นี้เพื่อนๆ มาช่วยกันเก็บและแยกขยะทิ้งให้ถูกถังขยะกันน่ะค่ะ เพื่อดูแลรักษาโลกเราให้ดีขึ้นในวันคุ้มครองโลก หรือเอิร์ทเดย์ Earth Day กันเถอะค่ะ วิธีการเล่น บังคัยการเดินเพื่อไปเก็บขยะจากลูกศรต่างๆ ค่ะ

ผ่านทาง เกมส์วันคุ้มครองโลก

โฆษณา