เกมส์ปลูกผักทําฟาร์มหรรษา Farm Fun Game


เกมส์ปลูกผักทําฟาร์มหรรษา Farm Fun Game เกมปลูกผักทําฟาร์ม เกมส์นี้เพื่อนๆ ต้องมาช่วยกันปลูกผักและบริหารฟาร์มในการขายผลผลิต เพิ่มจากการปลูกผักผลไม้บนที่ดี เล่นง่ายๆ ไม่ยากมาก โดยคิลกที่ทีดินเพื่อพรวนดินละคลิกที่เมล็ดพันธ์เพื่อปลูก มุมซ้ายบนจะมีรูปลักษณะน้

ผ่านทาง เกมส์ปลูกผักทําฟาร์มหรรษา-Farm-Fun-Game.

Advertisements