เกมส์ทําฟาร์ม3 เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 Africa Farm


เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 เกมส์ทําฟาร์ม3 ภาคนี้จะแบ่งย่อยออกไปอีก 2 ตอนย่อย รวมเป็น 3 ตอนในถาค 3 ของ เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 วิีธีการเล่นยังคงเหมือนเดิมคือต้องปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ วัว และสัตว์แปลกๆ ที่เพิ่มมาอีกมากมาย จากนั้นเอาผลิตผลที่ได้ไ

ผ่านทาง เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 Africa Farm

Advertisements