เกมส์ทําฟาร์ม2 เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 2


เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 2 หรือ เกมส์ทําฟาร์ม2 เกมส์นี้ยังคงความมันส์เหมือนเช่นเคยโดยจะต้องปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ วัว จากนั้นเอาผลิตผลที่ได้ไปส่งขาย เพื่อนำเงินมาพัฒนาฟาร์มให้เจริญต่อไป ในภาค 2 นี้จะเพิ่มระดับความยากจากภาคแรกไปอีก

ผ่านทาง เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 2

Advertisements