เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 Ice Age


เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 Ice Age เกมส์ทําฟาร์ม3 ภาคไอซ์เอท Ice Ageโดยภาคนี้เราตลุยไปทําฟาร์มกันที่ด่านน้ําแข็งกันเลย วิีธีการเล่นภาคนี้ต้องปรับเปลี่ยนจากการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นหาปลาให้นกเพนกวิน และสัตว์น้ำแข็ง ที่เพิ่มมาอีกมากมาย จากนั้นเอาผลิตผลที

ผ่านทาง เกมส์ทําฟาร์ม Farm Frenzy 3 Ice Age

Advertisements